Өндөгний цагаанаар төрөлхийн мэт давхраатай болох арга

10 months ago admin 0
Өндөгний цагаан ашиглан төрөлхийн мэт давхраатай болох шидэт нууцаас хуваалцаж байна.
Ашиглах зүйлс : Өндөгний цагаан ,чихний хөвөн, усны сав
  1. Өндөгний цагаан болон шарыг тусад ялгаж тавина.
2.Үүний дараагаар чихний хөвөнд өндөгний цагаанаа шингээнэ.
Эцэст нь давхраа оруулах хэсэгтээ жигдхэн зураас үүсгэн хаттал нь байлгана
Ингээд л та төрөлхийн мэт давхраатай болох боломжтой боллоо.Энэ арга нь элдэв янзын давхрааны наалтыг бодоход зовхинд ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй юм.