40 жил дахиаж өвдөөгүй

6 months ago admin 0

Би ийм өвчтэй байсан. Умайн хүзүүний шархлаа их том байсан болохоор намайг түлэх эмчилгээ хийлгэ гэсэн. Харин хамт амжилдаг эмэгтэй хялбархан арга зааж өгсөн нь их тус боллоо. Би унтахдаа их тиолын тостой томпон тавьж өглөө жаахан хөхдүү туяа орсон зэсийн байвангийн сулхан уусмалаар угаалга хийж байсан. Таван өдрийн дараа түлэх эмчилгээ хийлгэх гээд очсон би зүв зүгээр болчихсон байсан. Тэгээд тэр үеэс хойш 40 жил өнгөрсөн.