Байгалийн орцоор жингээ хасах уу

9 months ago admin 0

Байгалийн орцоор жингээ хасах уу?  Бодит байдал нь бид үүнийг цэвэрлэж чаддаг, цэвэршүүлэх чанар, эд эсийг багасгах чадвар юм. Бид үүнийг авах дөрвөн аргыг тайлбарладаг. Доорх иж бүрэн аргачлалыг харна уу.