АНУ болон бусад оронд эмчээр ажиллах, эмнэлэг дээр дадлага хийх боломж

6 months ago admin 0

АНУ болон бусад оронд эмчээр ажиллах, эмнэлэг дээр дадлага хийх боломж талаар ингэж ярьж байна