АНУ болон бусад оронд эмчээр ажиллах, эмнэлэг дээр дадлага хийх боломж

1 month ago admin 0

АНУ болон бусад оронд эмчээр ажиллах, эмнэлэг дээр дадлага хийх боломж талаар ингэж ярьж байна