Зүрх өвс гэж ийм өвс байна шүү

6 months ago admin 0

Зүрх өвс: Зүрх өвсны 28ширхэг цэцгийг 500грамм цэвэр архинд хийж сэрүүн газар 45 хоног хадгалгалаад өдөр бүр 35граммыг уухад та зүрхээр (явахгүй) гэнэ.
ардын бор эмчилгээ эх сурвалжаар авлаа.